Geçici Koruma Statüsündeki Bireylere Yönelik Mahalli Eğitim Faaliyeti Eğitim Süreci Değerlendirme Formu

Değerli katılımcılar, Bu anket ile hedef kitleye yönelik hazırlanan eğitimlerde, eğitim sürecinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Görüşleriniz ile içerik ve içeriğin sizlere sunumu hakkında oluşturulacak veri tabanı ve izleyen sürecin daha etkin biçimde

(01.01.2018- 15.04.2018 )
Kalan Süre : 27 Gün

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Git

Geçici Koruma Statüsündeki Bireylere Yönelik Mahalli Eğitim Faaliyeti Eğitimci Öz Değerlendirme Formu

Değerli katılımcılar, Bu anket ile hedef kitleye yönelik hazırlanan eğitimlerde, eğitim sürecinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Görüşleriniz ile içerik ve içeriğin sizlere sunumu hakkında oluşturulacak veri tabanı ve izleyen sürecin daha etkin biçimde

(01.01.2018- 15.04.2018 )
Kalan Süre : 27 Gün

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Git

"Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim" Resmi İstatistikleri Kullanıcı Memnuniyeti Anketi

Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim Anketi

(26.02.2018- 30.03.2018 )
Kalan Süre : 11 Gün

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Git

Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Süreçlerinin Değerlendirilmesi

Ölçeği Değerlendirecek Katılımcılar: Ölçeğe ilkokul ortaokul ve ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenler, okul müdürleri, okul müdür yardımcıları ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan kurum müdürleri, şube müdürleri, il ve ilçe mi

(07.03.2018- 31.03.2018 )
Kalan Süre : 12 Gün

İç Denetim Başkanlığı

Git

Okul Yöneticileri Yeterliliklerine İlişkin Mevcut Durum Değerlendirmesi

Ölçeği Değerlendirecek Katılımcılar: Ölçeğe ilkokul ortaokul ve ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenler, okul müdürleri, okul müdür yardımcıları ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan kurum müdürleri, şube müdürleri, il ve ilçe mi

(07.03.2018- 31.03.2018 )
Kalan Süre : 12 Gün

İç Denetim Başkanlığı

Git

Bilim ve Sanat Merkezleri Performans Değerlendirme Çalışması- Öğrenci Görüş Belirtme Formu

Öğrenci Görüş Belirtme Formu

(08.03.2018- 27.05.2018 )
Kalan Süre : 69 Gün

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Git

Bilim ve Sanat Merkezleri Performans Değerlendirme Çalışması- Yönetici Görüş Belirtme Formu

Yönetici Görüş Belirtme Formu

(09.03.2018- 22.06.2018 )
Kalan Süre : 95 Gün

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Git

DynEd Sisteminin İngilizce Dersi Öğretimindeki Etkililiğine Yönelik Algının Belirlenmesi

Öğretmen Görüş Formu

(12.03.2018- 23.03.2018 )
Kalan Süre : 4 Gün

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Git