Ortaöğretim Kurumlarının Kurumsal Performans Değerlendirme Kriterlerinin Nicelik ve Nitelik Özelliklerine İlişkin Anket

İl millî eğitim müdürleri, il millî eğitim müdür yardımcıları, ilçe millî eğitim müdürleri, şube müdürleri ve müfettişler ile okullarda görev yapmakta olan öğretmenler, müdür yardımcıları, müdür başyardımcıları ve okul müdürleri tarafından doldurulacaktır

(15.03.2017- 24.04.2017 )
Kalan Süre : 28 Gün

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Git

Hesap Verebilirlik Ölçeği

Mesleki ve Teknik Eğitim, Ortaöğretim ve Din Öğretimi Genel Müdürlüklerine bağlı okulların yöneticileri tarafından doldurulacaktır.

(20.03.2017- 28.04.2017 )
Kalan Süre : 32 Gün

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Git

Etkileşimli Tahta Kullanım Ölçeği

Ortaokul ve Lise Öğretmenleri Tarafından Doldurulacaktır

(22.03.2017- 22.05.2017 )
Kalan Süre : 56 Gün

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Git

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Değerlendirme Araştırması

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katılan liselerin Okul Müdürleri ve Danışman Öğretmenleri tarafından doldurulmalıdır.

(22.03.2017- 07.04.2017 )
Kalan Süre : 11 Gün

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Git