Özel Yetenekliler Eğitici Eğitimi İhtiyaç Analizi Anketi

Anketimiz Sadece Özel Yetenekliler Eğitici Eğitimine Katılan Formatör Öğretmenler Dolduracaktır.

(08.02.2016- 22.02.2016 )
Kalan Süre : 12 Gün

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Git

Okul Ortamı ve Okul Kültürüne Yönelik Değerlendirme

Okul ortamı ve okul kültürüne yönelik değerlendirme yapılması amacıyla resmî ortaokullarda öğrenim gören 8. sınıf öğrencileri tarafından doldurulacaktır.

(08.02.2016- 29.02.2016 )
Kalan Süre : 19 Gün

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Git