Okul Öncesi Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşlerinin ve Mevcut Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşlerinin ve Mevcut Uygulamalarının Değerlendirilmesi Anketi

(26.04.2016- 30.05.2016 )
Kalan Süre : 24 Gün

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Git

Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne Baba Rolleri Projesi Değerlendirme Anketi

Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne Baba Rolleri Projesi Uygulama Raporu Başvuru Ekranı (Proje bitiminde okul idaresi tarafından yalnızca bir kez giriş yapılacaktır.)

(02.05.2016- 15.05.2016 )
Kalan Süre : 9 Gün

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Git

Maarif Müfettişlerinin Mesleki ve Teknik Eğitim Alanındaki Rehberlik ve Denetim Rollerinin Karar Verici ve Uygulayıcıların İhtiyaç ve Beklentilerini Karşılama Düzeyini Belirleme Anketi

Değerli katılımcı, Bu anket, Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Özel Öğretim Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, 81 ilde görev yapan maarif müfettişlerinin, mesleki ve t

(02.05.2016- 23.05.2016 )
Kalan Süre : 17 Gün

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

Git

Maarif Müfettişlerinin Mesleki ve Teknik Eğitim Alanındaki Rehberlik ve Denetim Rollerine İlişkin İhtiyaç ve Beklentilerini Belirleme Anketi

Bu anket sadece Maarif Müfettişleri Başkanları,Maarif Müfettişleri Başkan Yardımcıları, Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettiş Yardımcıları tarafından doldurulacaktır.

(02.05.2016- 23.05.2016 )
Kalan Süre : 17 Gün

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

Git

Yemekhane Servis Anketi

Yemekhane Servis Anketi

(04.05.2016- 08.07.2016 )
Kalan Süre : 63 Gün

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Git