ORTAÖĞRETİM 9. SINIF ÖĞRENCİ BİLGİ EDİNME ANKETİ

Ortatöğretim 9. Sınıf Öğrenci Anketi

(06.12.2017- 23.02.2018 )
Kalan Süre : 5 Gün

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Git

Geçici Koruma Statüsündeki Bireylere Yönelik Mahalli Eğitim Faaliyeti Eğitim Süreci Değerlendirme Formu

Değerli katılımcılar, Bu anket ile hedef kitleye yönelik hazırlanan eğitimlerde, eğitim sürecinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Görüşleriniz ile içerik ve içeriğin sizlere sunumu hakkında oluşturulacak veri tabanı ve izleyen sürecin daha etkin biçimde

(01.01.2018- 15.04.2018 )
Kalan Süre : 56 Gün

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Git

Geçici Koruma Statüsündeki Bireylere Yönelik Mahalli Eğitim Faaliyeti Eğitimci Öz Değerlendirme Formu

Değerli katılımcılar, Bu anket ile hedef kitleye yönelik hazırlanan eğitimlerde, eğitim sürecinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Görüşleriniz ile içerik ve içeriğin sizlere sunumu hakkında oluşturulacak veri tabanı ve izleyen sürecin daha etkin biçimde

(01.01.2018- 15.04.2018 )
Kalan Süre : 56 Gün

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Git

Matematik Öğretiminde Değerler

Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında Görev Yapan Matematik Branşındaki Okul Yöneticileri ve Matematik Öğretmenleri Tarafından Doldurulacaktır.

(12.01.2018- 23.02.2018 )
Kalan Süre : 5 Gün

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Git

Matematik Öğreniminde Değerler

Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarındaki tüm sınıf düzeylerindeki öğrenciler tarafından doldurulacaktır.

(12.01.2018- 23.02.2018 )
Kalan Süre : 5 Gün

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Git

Bilim ve Sanat Merkezleri Performans Değerlendirme Çalışması- Veli Görüş Belirtme Formu

Veli Görüş Belirtme Formu

(31.01.2018- 04.03.2018 )
Kalan Süre : 14 Gün

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Git