Türkçe ve Türk Kültürü Dersinin Etkililiğinin İncelenmesi

Bu Anket MEB Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilen (Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, İsviçre, İtalya) ve Türkçe Ve Türk Kültürü Dersini Okutan Öğretmenler Tarafından Doldurulacaktır.

(17.11.2016- 16.12.2016 )
Kalan Süre : 11 Gün

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Git