Bilim ve Sanat Merkezleri Performans Değerlendirme Çalışması- Öğrenci Görüş Belirtme Formu

Öğrenci Görüş Belirtme Formu

(08.03.2018- 27.05.2018 )
Kalan Süre : 34 Gün

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Git

Bilim ve Sanat Merkezleri Performans Değerlendirme Çalışması- Yönetici Görüş Belirtme Formu

Yönetici Görüş Belirtme Formu

(09.03.2018- 22.06.2018 )
Kalan Süre : 60 Gün

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Git

Bilim ve Sanat Merkezleri Performans Değerlendirme Çalışması- Öğretmen Görüş Belirtme Formu

Öğretmen Görüş Belirtme Formu

(22.03.2018- 23.06.2018 )
Kalan Süre : 61 Gün

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Git

Okul İdarecileri ve Öğretmenlerin Bilişim Etiği Farkındalıklarının İncelenmesi Anketi

Bu anket, Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri ve Din Öğretimi Genel Müdürlüklerine bağlı ülke geneli okullardaki okul idarecileri ve öğretmenler tarafından doldurulacaktır.

(11.04.2018- 13.07.2018 )
Kalan Süre : 81 Gün

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Git

Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezleri Mesleki Yeterlilikler Anketi

Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkez Müdür ve Müdür Vekilleri Tarafından Doldurulacaktır

(19.04.2018- 23.04.2018 )
Kalan Süre : 0 Gün

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Git